Memorias de investigación
Research Project:
SIMULACIÓN DE CÉLULAS SOLARES DE CONCENTRACIÓN.
Year:2011

Research Areas
  • Electronic technology and of the communications

Information
Abstract
SIMULACIÓN DE CÉLULAS SOLARES DE CONCENTRACIÓN.
International
No
Project type
Proyectos y convenios de financiación privada
Company
Abengoa
Entity Nationality
ESPAÑA
Entity size
Pequeña Empresa (11-50)
Granting date
Participants

Research Group, Departaments and Institutes related
  • Creador: Grupo de Investigación: Semiconductores III-V
  • Centro o Instituto I+D+i: Instituto de Energía Solar
  • Departamento: Electrónica Física