Memorias de investigación
Communications at congresses:
OKTATÁSI SZEMLÉLETVÁLTÁS A SEBÉSZETBEN ? AZ EASIER PROJEKT
Year:2019

Research Areas
  • Electronic technology and of the communications

Information
Abstract
A sebészeti m?téttechnika fejl?désével, az elmúlt évtizedekben egyre inkább a minimálinvazív eljárások kerültek el?térbe. A minimálinvazív technikák elsajátítása kihívásokkal teli folyamat, amely során a fi atal sebészeknek számos m?téti és nem m?téti készséget kell elsajátítaniuk. A klasszikus mentor?gyakornok kapcsolaton alapuló Halstedi képzési modell id?- és er?forrás-igényes, továbbá nem teszi lehet?vé a készségek objektív értékelését, illetve sokszor veszélyezteti a betegbiztonsági el?írásokat. Napjainkban egyre inkább el? térbe kerül a ?Technológia Támogatta Tanulás? (TEL ? Technology Enhanced Learning), amely betegmentes környezetben, kockázat nélkül biztosít lehet?séget a sebészeti készségek elsajátítására. Az Európai Unió által támogatott, nemzetközi összefogással megvalósuló ?European Knowledge Alliance for Innovative Education of Surgical and Interventional Skills? (EASIER) projekt célja, a TEL adaptálása és standardizálása a sebészeti szakképzésbe. A konzorcium egy olyan e-learning-alapú rendszert valósít meg, amely lehet?vé teszi a rezidensek, illetve tutorok/mentorok számára, hogy bárhonnan és bármikor hozzáférhessenek a legkorszer?bb oktatási módszerekhez mind m?téti, mind nem m?téti készségek esetén. A projekt létrejöttével olyan strukturált és objektív képzési stratégia valósul meg, amely nemcsak a graduális és posztgraduális képzés európai szint? egységesítését segítheti el?, hanem modernizálná a sebész rezidensképzést, és segítené a TEL elterjedését a medicinában.
International
No
Congress
KÍSÉRLETES SEBÉSZETI SZEKCIÓ XXVII. KONGRESSZUSA
960
Place
Szeged. Hungria
Reviewers
Si
ISBN/ISSN
0025-0295
Start Date
12/06/2019
End Date
14/06/2019
From page
178
To page
211
KÍSÉRLETES SEBÉSZETI SZEKCIÓ XXVII. KONGRESSZUSA
Participants

Research Group, Departaments and Institutes related
  • Creador: Grupo de Investigación: Grupo de Bioingeniería y Telemedicina
  • Departamento: Tecnología Fotónica y Bioingeniería
  • Centro o Instituto I+D+i: Centro de tecnología Biomédica CTB