Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Ponencias en congresos:
OKTATÁSI SZEMLÉLETVÁLTÁS A SEBÉSZETBEN ? AZ EASIER PROJEKT
Ańo:2019
Áreas de investigación
  • Tecnología electrónica y de las comunicaciones
Datos
Descripción
A sebészeti m?téttechnika fejl?désével, az elmúlt évtizedekben egyre inkább a minimálinvazív eljárások kerültek el?térbe. A minimálinvazív technikák elsajátítása kihívásokkal teli folyamat, amely során a fi atal sebészeknek számos m?téti és nem m?téti készséget kell elsajátítaniuk. A klasszikus mentor?gyakornok kapcsolaton alapuló Halstedi képzési modell id?- és er?forrás-igényes, továbbá nem teszi lehet?vé a készségek objektív értékelését, illetve sokszor veszélyezteti a betegbiztonsági el?írásokat. Napjainkban egyre inkább el? térbe kerül a ?Technológia Támogatta Tanulás? (TEL ? Technology Enhanced Learning), amely betegmentes környezetben, kockázat nélkül biztosít lehet?séget a sebészeti készségek elsajátítására. Az Európai Unió által támogatott, nemzetközi összefogással megvalósuló ?European Knowledge Alliance for Innovative Education of Surgical and Interventional Skills? (EASIER) projekt célja, a TEL adaptálása és standardizálása a sebészeti szakképzésbe. A konzorcium egy olyan e-learning-alapú rendszert valósít meg, amely lehet?vé teszi a rezidensek, illetve tutorok/mentorok számára, hogy bárhonnan és bármikor hozzáférhessenek a legkorszer?bb oktatási módszerekhez mind m?téti, mind nem m?téti készségek esetén. A projekt létrejöttével olyan strukturált és objektív képzési stratégia valósul meg, amely nemcsak a graduális és posztgraduális képzés európai szint? egységesítését segítheti el?, hanem modernizálná a sebész rezidensképzést, és segítené a TEL elterjedését a medicinában.
Internacional
No
Nombre congreso
KÍSÉRLETES SEBÉSZETI SZEKCIÓ XXVII. KONGRESSZUSA
Tipo de participación
960
Lugar del congreso
Szeged. Hungria
Revisores
Si
ISBN o ISSN
0025-0295
DOI
Fecha inicio congreso
12/06/2019
Fecha fin congreso
14/06/2019
Desde la página
178
Hasta la página
211
Título de las actas
KÍSÉRLETES SEBÉSZETI SZEKCIÓ XXVII. KONGRESSZUSA
Esta actividad pertenece a memorias de investigación
Participantes
  • Autor: Ignacio Oropesa Garcia (UPM)
  • Autor: Patricia Sanchez Gonzalez (UPM)
  • Autor: Enrique Javier Gomez Aguilera (UPM)
Grupos de investigación, Departamentos, Centros e Institutos de I+D+i relacionados
  • Creador: Grupo de Investigación: Grupo de Bioingeniería y Telemedicina
  • Departamento: Tecnología Fotónica y Bioingeniería
  • Centro o Instituto I+D+i: Centro de tecnología Biomédica CTB
S2i 2022 Observatorio de investigación @ UPM con la colaboración del Consejo Social UPM
Cofinanciación del MINECO en el marco del Programa INNCIDE 2011 (OTR-2011-0236)
Cofinanciación del MINECO en el marco del Programa INNPACTO (IPT-020000-2010-22)