Memorias de investigación
Research Publications in journals:
Instruments de mercat i gestió de l'escassetat hídrica. Eines de gestió i assignació de riscos
Year:2008

Research Areas
  • Agricultural policy

Information
Abstract
L’aigua és un bé fonamental per al desenvolupament sostenible, l’eradicació de la pobresa i la fam, com també un element indispensable per a la salut humana. No obstant això, aquest recurs és un luxe per a un de cada sis habitants i es calcula que un 40% de la població mundial –2.600 dels 6.500 milions de persones que poblen el planeta– no té accés a sistemes de sanejament elemental (UNESCO/WWAP, 2006). Les malalties transmeses per l’aigua bruta reforcen les desigualtats. En aquest context de difícil gestió de recursos limitats sobre els quals s’exerceix actualment una gran pressió, hem de fer front a un desafiament addicional: el canvi climàtic. D’acord amb les conclusions del Quart informed’avaluació del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de Nacions Unides, document que han assumit com a propi més de 100 països, el canvi climàtic no és pot aturar i provocarà augments de temperatura en aquest segle d’entre 1,6 i 4º C, depenent de les mesures que s’adoptin per combatre’l. L’escalfament global tindrà efectes enormes en la biodiversitat, la pujada del nivell del mar o la pèrdua dels gels polars, així com un increment de la freqüència i la intensitat de fenòmens extrems com les sequeres i inundacions. L’escassetat d’aigua i la sequera són problemes mundials dels quals Europa no s’escapa. Durant els últims 30 anys, la sequera a la UE ha augmentat de manera espectacular en freqüència i intensitat. El nombre de zones i persones afectades per la sequera es va incrementar gairebé un 20% entre el 1976 i el 2006. El cost total de la sequera durant aquests 30 anys arriba a 100.000 milions d’euros i el cost mitjà anual s’ha quadruplicat durant aquest període (COM, 2007a). Les principals propostes de la Comissió Europea per afrontar l’escassetat d’aigua i la sequera dins dels països de la UE són una aposta per l’estalvi, l’eficiència de l’aigua i el seu finançament, millora en la planificació dels usos del sòl, infraestructures addicionals de subministrament només per a les zones en les quals s’han aplicat totes les mesures preventives i on la demanda és superior a la disponibilitat d’aigua, dessalinització, reutilització i, sobretot, una bona administració de l’aigua que hi ha en cada territori; tot i que els transvasaments s’accepten com una opció més, sempre que s’hagin esgotat la resta d’alternatives, es posa en dubte la seva sostenibilitat (COM, 2007b).
International
No
JCR
No
Title
Revista CIDOB d'Afers Internacionals
ISBN
1132-6107
Impact factor JCR
0
Impact info
Volume
Journal number
104
From page
35
To page
39
Month
ENERO
Ranking
Participants

Research Group, Departaments and Institutes related
  • Creador: Centro o Instituto I+D+i: Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios Medioambientales (CEIGRAM)
  • Departamento: Economía y Ciencias Sociales Agrarias